fbpx

FOTOWOLTAIKA DLA ROLNICTWA

Spora część naszych klientów biznesowych to rolnicy, którzy na co dzień prowadzą duże gospodarstwa i zależy im na optymalizacji kosztów swojej działalności. Istotna jest dla nich możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, które mogą zainwestować w inny sposób oraz wdrożenie ekologicznych rozwiązań.

DLACZEGO FOTOWOLTAIKA

ODKRYJ MOŻLIWOŚCI

Warto zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt: gospodarstwa rolne nie są traktowane jak przedsiębiorstwa i przez to muszą za energię elektryczną płacić stawki podobne do klientów indywidualnych.

Co możesz zyskać?

  • przeciwdziałanie stale rosnącym cenom za energię pobieraną z sieci,
  • malejące na przestrzeni ostatnich lat ceny instalacji fotowoltaicznych
  • coraz lepsza sytuacja prawna dla firmowych instalacji.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną w przypadku gospodarstw rolnych zwraca się bardzo szybko. O takiej formie pozyskania energii powinni w szczególności pomyśleć rolnicy specjalizujący się w hodowli zwierząt (produkcji tuczników i drobiu) i produkcji mleka. Pozwoli to zoptymalizować zysk z prowadzonej działalności. Inwestycja bardzo szybko się zwróci, a oszczędności z niej płynące będą znaczne.

Jak sfinansować zakup fotowoltaiki

skorzystaj ze wsparcia

Rolnicy prowadzący gospodarstwa mają możliwość starać się o dofinansowanie, do instalacji fotowoltaiki, a dokładniej mogą skorzystać z ulgi w podatku rolnym. Prawo pozwala bowiem na odliczenie 25% kosztów instalacji od podatku. Z takiej formy wsparcia można skorzystać przez 15 lat. Przykładowo: inwestując 50.000,00 zł w fotowoltaikę, rolnik może otrzymać 12.500,00 zł ulgi podatkowej. Jeśli co rok płaci on 1.500,00 zł podatku rolnego, to przez 8 lat będzie zwolniony z tego obowiązku.

Poza środkami własnymi, mamy do wyboru trzy źródła finansowania:

01. dotacje rządowe i samorządowe,
02. kredyt,
03. leasing paneli fotowoltaicznych.

Wielu rolników wskazuje jeszcze jeden plus fotowoltaiki – osoby prowadzące gospodarstwo rolne i będące płatnikami podatku VAT mogą odliczyć sobie podatek i myśleć o kosztach instalacji fotowoltaicznej w kwotach netto. Podatek VAT jest w całości zwracany rolnikowi po takiej inwestycji.

Instalacje fotowoltaiczne małe i duże